Vår profil

Drömmen om det goda är en hälso- och fredsmetodik som är utvecklad för att skapa goda förutsättningar för människors hälsa, lärande och utveckling. Metodiken initierades 1995 av journalisten och författaren Anna Bornstein. Drömmen om det goda är religiöst och politiskt obunden.

Förskolechefen Ann-Kristin Källström Sundgren på Armbandet och Kättsätters förskolor är pionjär för Drömmen om det goda i svensk förskola. Ann-Kristin kom i kontakt med metodiken genom författaren och psykologen Christina von Bergen som har utarbetat Inre ledarskap. På Armbandet och Kättsätters förskolor praktiserar vi nu sedan många år tillbaka Drömmen om det godas metoder, och blev den 27 januari 2014 certifierad till Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor.

Vi är ett Centrum för ro och stillhet, där vi utbildar pedagoger/lärare, förskolechefer, rektorer, vårdnadshavare och andra intresserade i Drömmen om det godas metoder. Vårt utbildningsprogram hittar du här. Vi tar ofta emot studiebesök. Alla tillsvidareanställda på vår enhet är utbildade i samtliga metoder.
I Drömmen om det goda ingår de fyra metoderna Stillhet, Reflektion, Rörelse och Beröring. Metoderna går ut på att vi övar upp koncentration, närvaro och avslappningsförmåga. Metoderna stärker barn och pedagogers hälsa, lärande och utveckling, ger lugn och ro och motverkar stress.


Foto: Maria Matsson

Stillhet
Enkla koncentrations- och avslappningsövningar. Övningarna görs stillasittande och gärna med slutna ögon. En sådan övning kan t ex vara att andas djupt och långsamt och lyssna till sin egen andning. Här jobbar man med sina egna tankar. Vi har hängmattor där barnen kan ligga och se på molnen, himlen och fåglarna och bara ”tomglo”. Då utvecklas de och tänker nya tankar.

Reflektion
Reflekterande samtal med existentiella teman, till exempel Vad är kärlek? En viktig del av övningen är att lära sig lyssna på varandra och sig själv, och att tala från hjärtat. Ingen får kommentera, skratta eller ha åsikter om någon annans tankar. Alla möts med engagemang och respekt. Barnen skapar talpinnar, som de håller i när de talar.

Beröring
Beröring består av enkla massagegrepp från den klassiska massagen som barnen kan göra på varandra. Massagen handlar om direkt beröring och ger barnen en bra kroppsuppfattning. Beröringen är viktig för att kunna mötas med lyhördhet och respekt. Lugn- och rohormonet oxytocin frigörs och det minskar stress. I beröringen ingår träning av koncentration och uppmärksam närvaro.

Rörelse
Den enklaste rörelseövningen är meditativ gång. Koncentrationen består i att flytta uppmärksamheten från huvudet till fötterna och känna beröringen av foten med marken eller golvet.

I barnqigongen får barnen identifiera sig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och ta efter deras rörelser, vilket utvecklar barnets inlevelseförmåga, känsla och kroppsmedvetenhet. Metoden motverkar rastlöshet och stress, och stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga.

Naturyoga, Drömmen om det godas yogaprogram, är utvecklat för barn. Rörelserna i yogan hjälper kroppen att öppna upp och lösa spänningar och är särskilt bra för ryggraden, samtidigt som de stimulerar cirkulationen och främjar de inre organen. Metoden bidrar till att skapa ett harmoniskt och kärleksfullt förhållningssätt till naturen, sig själv och andra.
Drömmen om det goda i förskolan
Drömmen om det godas metoder är verktyg som vi använder oss av för att arbeta utifrån de mål och intentioner som ingår i förskolans uppdrag. Uppdraget som finns formulerat i förskolans styrdokument ligger till grund för hela vår verksamhet och genom Drömmen om det godas metoder, Inre ledarskap, Klar kommunikation, Uppskattande ledarskap och Styrkebaserad team- och organisationsutveckling arbetar vi systematiskt för en ökad måluppfyllelse. Nedan kan ni se trädet som symboliserar vårt arbete.Dokumentärfilmen om Drömmen om det goda

Mer information om vårt arbete med Drömmen om det goda hittar du här.

Vi har ett nära samarbete med den ideella föreningen Drömmen om det goda.
Besök gärna deras hemsida: www.drommenomdetgoda.se


Det goda livet finns i Norrköping
Det goda livet finns i Norrköping – en framtidsvision för Norrköping år 2030.

I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar – med möjligheter att förändra vardagen utifrån sina önskningar och förutsättningar.

Vision 2030 antogs av kommunfullmäktige i september 2008.
Läs mer om Norrköpings kommuns vision här.