Vår historik

Förskolorna Armbandet och Kättsätter har en lång och gedigen historia. Nedan kan du läsa om vårt arbete från 1996 och fram till idag.

År 1996-2000

1996 blev Ann-Kristin Källström Sundgren förskolechef för förskolan Armbandet. Vi ansökte då om EU-pengar ”Växtkraft mål 4” till offentlig verksamhet förskola. Pengarna användes för att kompetensutveckla pedagoger bland annat i Drömmen om det godas metoder.

Artikel i Skolledningsnytt: Även ett päron...
1997 fick vi representera svensk förskola i Bryssel på Employment week. Efter detta har vi tagit emot studiebesökare från hela världen. Vi startade arbetet med vår arbets- och utvecklingsplan som kontinuerligt har uppdaterats sedan dess.

1998 får vi den första läroplanen för förskolan. Ett stort arbete kring att analysera och förstå vårt uppdrag startar.

1999 gick vi in i Outnet-projektet som handlade om utomhuspedagogik. Vi har fortsatt att arbeta med OUTNET-projektet som handlar om utemiljöns pedagogik och pedagogisk utemiljö. Några av personalen på Armbandet åkte tillsammans med förskolechef Ann-Kristin till vänförskolan i Riga-Preeschool 262. Ett samarbete har fortgått med förskolechef Indra Spring i Riga. Vi fick vara med om att få bygga en svensk förskolegård i Riga samt att dela med oss av svenska sånger och sagor.

Artikel i Skolledningsnytt: Liv, lust och växtkraft när barnen får säga sitt
1999-2001 renoverades Armbandets gård utifrån barnens önskemål.

Artikel i Förskoletidningen: Önskegården

År 2000-2005

2001 blev Armbandet och Kättsätter en enhet under ledning av en och samma förskolechef: Ann-Kristin Källström Sundgren. Då sökte vi EU-medel ”Växtkraft mål 3” och satte fokus på ”Nu handlar det om personalen” och uppdraget utifrån förskolans läroplan. Vi fördjupade oss ytterligare i Drömmen om det godas metoder bland annat startade barnqigong utbildning för pedagoger.

Artikel i NT: EU-pengar till Växtkraft mål 3
Artikel i Förskoletidningen: Här är allting möjligt
Kompetensutveckling 2002-2005 har handlat om ETIK och VÄRDEGRUND. ”OM BARN OCH STRESS samt Förskolan – barns första skola.

Artikel i folkbladet: Oh, mein Papa - vilken fest

2003 totalrenoverades Kättsätters förskola både i den inre och yttre miljön.

Artikel i På väg: Drömmen om det goda blir verklighet i Norrköping
Vi har aktivt arbetat med Drömmen om det goda, det handlar om att med hjälp av fyra arbetsmetoder skapa bättre förutsättningar för våra barns hälsa, lärande och utveckling. Vårt arbete med detta nominerades till Götapriset och kvalitetsmässa i Göteborg 2003.


Artikel i Folbladet: Förskolor i Norrköping kan vinna 100.000 på en mässa

Vi har arbetat med projektet jobbrotation, vilket innebar att vi hade tre extra resurspersoner anställda i förskolorna, som täckte frånvaro av alla sorter bland de anställda. Projektet pågick under 2003 till mars 2008.

Sedan 1999 har vi haft samarbete med Naturbruksgymnasiet, Lövdalens handelsträdgård och Friis handelsträdgård. Tillsammans har vi haft öppet hus-dagar under åren. I maj har vi firat Förskolans dag med gårdsfest och visat vad vi arbetar med och möjligheten har funnits att prova våra olika metoder inom Drömmen om det goda, såsom qigong, do-in, yoga, massage, ro och stillhet. Vi har också bjudit på föreläsningar med detta tema. Vår verksamhet har filmats. Vi har haft många besökare på dessa dagar och det har skrivits mycket positivt om vår verksamhet i NT och Folkbladet. Vi har dessutom blivit utvalda till att vara en av Sveriges vackraste förskolor av Hong Kong TV. De spelade in barnprogram och turistfilmer den 6 september 2003 på Armbandet. Även då blev vi mycket positivt omskrivna i pressen. Många hörde av sig och kände sig glada över artiklarna. KUL! 

Uppmärksamheten gav oss möjligheten att presentera vårt arbete på Skolforum, vilket gav många kontakter och studiebesökare från hela Sverige.

Den 16 september 2004 var media på plats och då skrev de om vårt arbete med barnqigong. 

Artikel i Folkbladet: Nu är hösten på gong i förskolan
Vi har under hösten 2004 inlett ett samarbete med Italien. Vi har besökt förskolor och skolor i Rimini. Syftet är att ta del av deras arbete med en skola för alla och skapa ett erfarenhetsutbyte mellan pedagoger. Vi hade italienskt besök 2005, ett fantastiskt roligt och givande möte med en annan kultur. Vi har fått en cd-skiva av italienarna som visar deras Norrköpingsbesök.

Artikel i NT: Qigong inför italienska gäster
I januari 2005 hade Förskoletidningen nr 1, ett reportage gällande vårt arbete med barnqigongen.

Hela samrådsgruppen gick en ledarutbildning under 2005. Utbildningen har utvecklat vårt arbete och ny dagordning har gjorts till alla former av möten och mötesdisciplinen har ökat. Övriga utbildningar har handlat om hemsidans utveckling, IVP, portfolio pedagogisk dokumentation, e-post, kompetensutveckling för seniorer, agenda 21 samt om friskvård.


År 2005-2010

2005-2006 har fokus varit GENUSPEDAGOGIK samt LÄRANDE FÖRSKOLA. Alla har deltagit i en studiecirkel i samarbete med Sensus, där vi har läst boken Genuspedagogik av Kajsa Svaleryd. Vi har haft föreläsningar i Genuspedagogik på den egna enheten med Kajsa Dahlgren och på Renströmmen med Kajsa Wahlström. Temat var då flickor, pojkar och pedagoger. Vi åkte på studiebesök till Hallonett, en förskola i Jönköping.

30 pedagoger har utbildat sig till barnqigongledare under 2006. Anna Bornstein har ansvarat för utbildningen som varit förlagd på Armbandet. Deltagarna har varit från våra egna förskolor och skolor i närområdet samt från Umeå och Oslo. Nu finns det qigongledare på alla avdelningarna på Armbandet och Kättsätter.

Vi har haft en stor föreläsning med Björn Lindell som handlat om kränkningar, utfrysning och mobbing. Läroplanen har fått ett nytt ansikte i augusti 2006, vissa ändringar kom och vi har deltagit i föreläsningen ”Med läroplanen på fickan”.

Pedagoger som arbetar med autistiska barn har gått utbildningen ”Olika på lika villkor” med Margaretha Öhman och ”Autism as context blindness” med Peter Vermeulen. 16 pedagoger deltog i ”Barnet i centrum samt i ”När kulturer möts” och i ”Att möta föräldrar” med Margareta Öhman. ”Nyttiga konflikter eller tärande tjafs” delgavs av Bodil Jönsson. Barbro Svensson har deltagit på en APT och berättat om ”Individuella handlingsplaner”. Hur ser det ut i förskolan? Bengt Persson delgav sina tankar gällande måluppfyllelse, skolan som samhällets viktigaste arena för identifikation, dokumentation och behandling av avvikelser.

Yrkesroller har varit i fokus och ett antal workshops har erbjudits förskollärare och barnskötare. Våra kockar har fått utbildning i internkontrollen för kök.

Viktoria/Sydvästen Sluggruppen har erbjudit en rad föreläsningar under hösten bland annat ”Lärandemiljö” med Per Bernemyr och Reggio Emilia inspirerat arbete med Greger Rösnes och Gunilla Dahlberg.

Ytterligare Drömmen om det goda-utbildning har genomförts under 2007 på Armbandet för egna medarbetare samt för andra intresserade pedagoger i skolor och förskolor i närområdet samt från Linköpings kommun. Chefer ingick också i ett nätverk som leds av Per Bernemyr där barns lärande och lärandemiljöer är i fokus med hjälp av ”PBS”, problembaserad skolutveckling. Reggio Emilia-inspirerat arbete med Greger Rösnes, Gunilla Dahlberg samt VEA VECCHIA ”samtal med ett rum”. Nio lärledare har utbildats av Åke Marmeling i lärande samtal. Alla arbetslagen har genomgått en arbetslagsutbildning med Urban Hansson våren 2007. Alla som velat har fått göra friskvårdsprofiler på Previa.

Många medarbetare har fått en kortare utbildning i retorik. Några har deltagit i utbildning i teckenkommunikation. Medarbetare har fördjupat sig i rörelseglädje. Vi har också deltagit i ”Särskolan i tiden” samt fått information om Marte Meometoden som handlar om att på ett bättre sätt knyta an till det lilla barnet. Eva Lekman berättade och visade film om metoden. Marita Falkmer har berättat om arbetet med barn med autism samt aspergers syndrom, vi fick alla en ökad förståelse för ”sammanhangsblindhet”. Vi har även gjort ett studiebesök på Svanens förskola, där vi studerade lärandemiljöer. 2007 läste vi Lyssnandets pedagogik i studiecirkel.

De flesta har nu lärt sig mer om data, digitalkamera samt videokamerans användningsmöjligheter. Expert har utbildat personal gällande vår nya tekniska utrustning. Vi har utvecklat det egna arbetet med portfolion och presenterat det på nätverksträffar i området.

2007-2010 pågick ett utvecklingsarbete om barns delaktighet och inflytande.

Samverkan i husen har utvecklats bland annat genom att vi haft gemensamma arbetsplatsträffar, där vi arbetat i tvärgrupper, samrådsgrupp, EU-projektet samt arbetet med utemiljön och kompetensutveckling. Alla avdelningar har hjälpt varandra vid sjukdom, ledighet och fortbildning. Pedagoger från Kättsätter har också arbetat på Armbandet då det saknats pedagoger och tvärtom. Mellan avdelningarna i varje hus har samverkan utvecklats genom blad annat gemensam julgransplundring, påskspektakel, öppet hus vår-, höst- och gårdsfester, midsommarfirande, OUTNET, Lucia och erfarenhetsutbyte.

Artikel i NT: Trygghet på jobbet bäddar för god hälsa
Drömmen om det goda tilldelades Icke våldsfondens stora pris 2008.

Artikel i Folkbladet: De tar priset med ro
Vi har lyckats sprida Drömmen om det goda med framgång. Vårt arbete har presenterats på Skolforum i Stockholm och det har filmats av Anna Bornstein och Jim Wine, vilka har uttryckt stor beundran för vårt konkreta arbete med Drömmen om det goda. Under åren har vi presenterat vårt arbete på en rad arenor till exempel Höstfesten, Förskolebiennalen, Riksdagen och på ett antal beställda föreläsningar, på Vrinnevisjukhusets medicinavdelning och för Danderyds, Falkenbergs, Oxelösunds, Västerås, Örnsköldsviks, Linköping och Jönköpings kommuner. Vi har fördjupat oss i Inre ledarskap med hjälp av Christina von Bergen. Alla pedagoger har varit med på en heldagsutbildning i Drömmen om det goda. Den handlade om meditation, lugn och ro, do- in, fredligt samtal, berättarcirkel, barn- qigong.

Förskoletidningen har skrivit artiklar om vårt arbete. NT, Folkbladet samt 011- TV har också uppmärksammat vår verksamhet. Detta har inspirerat andra att höra av sig till oss och vi har fungerat som vägvisare i många frågor men främst EU- projekt, utemiljö och vårt arbete med Drömmen om det goda som har presenteras på Kvalitetsmässan i Göteborg och på Skolforum i Stockholm, Förskolebiennalen samt i Riksdagen.
Vi har tagit emot besökare på våra förskolor och Ann-Kristin har kunnat besöka förskolor i Sydafrika våren 2008. Temat har varit Drömmen om det goda som hälso- och fredsmetodik. Fan Xiulan kom till Norrköping den 18 september 2008 och vi arrangerade en heldag i Drömmen om det goda för alla med intresse för hälsa och lärande. De kom mer än 200 besökare till S:t Olofskolan för att höra, se och uppleva Fan Xiulan och barn och pedagoger som visade massage, yoga och barn-qigong. Armbandet och Kättsätters barn och pedagoger arbetade också på Förskolebiennalen där de även då visade massage och qigong i samarbete med Anna Bornstien och Jessica Lilo.

Under 2008 har vi sökt EU-pengar från Commenius för att få tillstånd ett europeiskt samarbete mellan fem länder i en skola för alla. Projketet i den ursprungliga formen kunde inte genomföras då alla länder inte blev godkända. Men Sverige och Italien genomförde ett mindre samarbetsprojekt mellan förskolor i Sydvästen och Rimini.
Artikel i Folkbladet: Inspirerande besök i italiensk skolvärld
Artikel i NT: Förskolor i Norrköping lär av Italien
Ingemar Gens har haft föreläsning för oss om ”Hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män”. Vi har också varit på studiebesök på förskolan Färjan i Bromma, där vi lyssnat till en föreläsning om lyssnandets pedagogik. Under 2008 vann vi också 2: a pris i jämställdhetstävlingen ”Genomtänkt genustänk” som Förskoletidningen anordnade. 

Vi har utvecklat det egna arbetet med portfolion och presenterat det på nätverksträffar i området. Åsa Nilsson presenterade arbetet på ”Sökes-finnes – dagen” i kommunen. Vi har fått grundläggande kunskaper i barn och massage av Maria Rosén, alla pedagoger har utbildats.

Rörelseglädjen har spridit sig till alla avdelningarna så även Farbror fläskkorv, Mera sånggodis samt Mini-Röris från Friskis och Svettis. En person har deltagit i ”Nallekurs”.

2008 har personalen genomgått en brandutbildning samt brandombudsutbildning. Krisgruppen har deltagit i hjärt- och lungräddnings- utbildning samt första hjälpen.

Från och med 2009 upphörde Viktoria/Sydvästen. De har delats så att sydvästen numera hör till västra området. Chef för området är Anna Ringborg.

Under 2009 har hela personalstyrkan varit på föreläsning med Leif Strandberg om ”Vygotskij i praktiken”.  Flera av pedagogerna var på ”Tankens kraft” med Mikael Andersson. Två pedagoger deltog i en tvådagarskurs i Stockholm, ”Flera språk i fokus”. Vi har också deltagit i ett språkprojekt ”Barns språkmiljö i förskolan” i samarbete med Campus Norrköping. De flesta av pedagogerna har deltagit i ”ute är inne” som arrangerades av Campus Norrköping.

Föräldrar till 4-åringarna har fått svara på en brukarundersökning som kommunen har gjort under våren 2009. Tyvärr var det för få svarande för att enheten skulle kunna få en svarsprofil.

Köket på Armbandet har fått en totalrenovering under våren 2009.

Under 2009 har vi haft ett utbyte med Kina, Sydafrika och Thailand. Två pedagoger och chef har varit i Kina och fått ytterligare utbildning av Grand master Fan Xiulan. Drömmen om det goda har tilldelats Icke våldsfondens stora pris, som gjort det möjligt för lärare i Norrköping att få utbildning i tre av metoderna- stillhet, reflektion och beröring. 77 skolor/förskolor i Norrköping använder nu någon av metoderna. Vi organiserade och ansvarade om Drömmen om det goda dagarna den 8-9 mars 2010 då 180 lärare i Norrköping gick en certifieringskurs i tre av Drömmen om det godas metoder. Vi har visat barnqigong i Kina, fått förfrågan om att utbilda kinesiska lärare i Drömmen om det goda.

Artikel i Sydsvenskan: Metoder för stillhet sprids i skolan
Artikel i SvD: Kompismassage ger färre konflikter i förskolan

 
Artikel i NT: Drömmen om det goda - pedagogik på frammarschÅr 2010-2015

Under 2011 var Ann-Kristin inbjuden till riksdagens utbildningsutskott för att föreläsa om mindfullnes och stillhet i förskola och skola; om Drömmen om det goda på Armbandet och Kättsätter. Den 27 september 2011 kom 29 besökare från riksdag och Dream of the good nätverket samt forskarna Yvonne Tergenstam och Walter Ossica samt Norrköpings kommuns tillförordnade utbildningsdirektör Jan Bouvin för att se och höra om vår verksamhet. Den 17 november blev Ann-Kristin inbjuden till slottet av H M konungen & H M Drottningen för att delta i och föreläsa på World Child & Youth Forum med temat Barnets bästa. En fantastisk känsla - något att vara mycket stolt över att Armbandet och Kättsätters sätt att arbeta sprider sig som ett föredöme runt hela världen. En motion blev då lagd i riksdagen om att Drömmens metoder ska vara obligatoriska i alla förskolor och skolor i Sverige.

Artikel i Folkbladet: Kunglig inbjudan till Norrköpingsbo
Ann-Kristin har föreläst på konferensen Tid i familjedaghem och Pedagogiskt ledarskap i Stockholm. Vi har tagit emot 20 chefer från Oslo som har startat 20 stycken Drömmen om det goda förskolor utifrån vår modell.

Förskolechef, pedagoger och barn deltog aktivt i Lärstämman på Louis De Geer i april 2011.

Artikel i Folkbladet: Störtskön gårdsfest
Artikel i Folkbladet: Midsommardansen som höll mästarklass
Vår verksamhet har filmats. Vi har haft många besökare och det har skrivits mycket positivt om vår verksamhet i NT och Folkbladet, tidningen M magasin (temanumret om hälsa och psykologi), tidningen Extra, Leva PS personlig utveckling och psykologi nr. 2 2012 samt Sydsvenskan. Vi har också ingått i Utbildnings-TV och Utbildningsradions expertgrupp inför kommande tv inspelningar gällande Drömmen om det godas metoder i förskola. Det handlar om sömn, vila och avkoppling och Drömmen om det goda metoderna. Yvonne Tergenstam vid högskolan i Kalmar som kommit ut med boken ”Mindfulness i skolan” där hon skriver om vårt arbete med Drömmen om det goda. En pedagog har gått Förskolelyftet med inriktning på språk och matematik genom utomhuspedagogiska metoder.

Vi samarbetar med forskare från Östersund och Mittuniversitet. Det handlar om våra styrkefaktorer utifrån medarbetarenkät, brukarenkät och kvalitetssäkring. Ingela Bäckström universitetslektor, kvalitetsteknik har varit på besök hos oss och deltagit i vår ledningsgrupp den 21 november 2011. Hennes forskning visar att vi har de högsta värden som någonsin uppmätts i Sverige.

Mellan 2010 och 2012 har vi haft utbyten med Norge, Kina, Sydafrika, Thailand, Storbritannien, Lettland, Litauen, Turkiet och Ungern. Vi har tagit emot besökare på våra förskolor.

Artikel i Folkbladet: Magiska små steg på Paprikabacken
Artikel i NT:Sean Banan-dans för en bättre värld
Våren 2012 hade vi möte för vårdnadshavare där språket stod i fokus. Eva Almroth föreläste för vårdnadshavare om vad de kan göra för att stötta barnens språkutveckling.

Hösten 2012 var Ann-Kristin inbjuden till en nordisk konferens i mindfulness och stillhet i Oslo samt till nätverksträff i Stockholm och möte med forskare. Vi uppmärksammats i massmedia för vårt EU Comenius projekt, Mini Magic Steps och karnevalen.

Artikel i NT: Karneval nästan som i Rio
Fem forskare har intresserat sig för vårt arbete med Drömmen om det goda samt att politiker har varit mycket intresserade av vårt arbete både lokalt och från riksdagen. Olle Johansson har varit på besök vid flera tillfällen. I november föreläste Ann-Kristin i riksdagen för alla utskott och i juni i Tällberg på internationella Mindfulnessveckan.

Inflytanderådet för föräldrar/vårdnadshavare tog initiativet till en föräldrafixarkväll, där föräldrar hjälptes åt att rusta vår yttre och inre miljö. Vi hade en gårdsfest i maj och i samband med det visade barnen vad de lärt sig i Comeniusprojektet, de sjöng och dansade gammaldans såsom polkett, schottis och även modern Sean Banan-dans. Den som ville kunde prova på våra olika arbetsmetoder inom Drömmen om det goda utifrån läroplanens uppdrag till exempel qigong, do-in, massage, ro och stillhet, rörelse med mera. Vi bjöd på en föreläsning om Drömmen om det goda.

Vi har tagit emot studiebesök från Västerås, Lund, Västervik, Motala, Vimmerby och Oslo under 2012. De vill alla starta förskolor med Drömmen om det goda.

Vi har deltagit i Comenius projektet- Mini Magic Steps där vi samarbetade med fem länder, Turkiet, England, Lettland, Ungern, Litauen. Projektet heter Mini Magic Steps och handlar om ”Små magiska steg för barns lärande och utveckling”.  Projektet har gett oss en inblick i andra läders kultur och skolsystem. Ett mycket utvecklande och lärorikt projekt. En Booklett är gjord som avslutning på projektet hösten 2012. I november blev vårt projekt godkänt och arbetet är något som vi är mycket stolta över.

I samarbete med Kungsängens handelsträdgård och Hälsoteamet med flera har vi haft en öppet husdag i oktober 2012. Vi firade avslutningen på Comenius-projektet med att plantera bigarråträd på båda förskolegårdarna. Vi dansade och sjöng och visade vad vi hade lärt oss under året.  P1 sände den 19 april 2012 programmet Lärarrummet från Armbandet och Kättsätters förskolor.

Lyssna på Lärarrummet: Ann-Kristin Källström Sundgren
2012 deltog alla pedagoger i kompetensutvecklingen Calluna-naturvetenskap och teknik som fördjupat kunskaperna i naturvetenskap och teknik. Vi har fyra naturvetenskap och teknik-ambassadörer på enheten. Utbildningen har motiverat och ökat medvetenheten hos pedagogerna till ett aktivt arbete med barnen inom detta område.

2012 har vi deltagit i Qualis-utbildning för alla i förskola skola och det är med hjälp av Qualis sju steg som verksamheten utvärderas och kvalitetssäkras.

Vi arbetar aktivt med implementeringen av den reviderade läroplanen. Ann-Kristin har också av Norrköpings kommun fått uppdraget att vara referenschef för detta arbete och tillsammans med kollegan Susanne Pettersson ansvarar de för implementeringen i västra området. Vi hade från början fem utvalda nyckelpersoner på vår enhet. Det finns totalt 25 nyckelpersoner i västra området. Referenschefer träffade förskolechefer och nyckelpersoner kontinuerligt under terminerna. Tillsammans lade vi upp en plan för arbetet och hur vi skulle fördjupa oss och analyserar innebörden i läroplanen. Efter det avslutade nätverksarbetet med nyckelpersoner har dessa personer fått uppdraget som utvecklingsledare på vår enhet.

På enheten har vi under åren genomfört studiecirklar i samarbete med Sensus. Vi har fördjupat oss i läroplanen i tvärgrupper i hela enheten samt även avdelningsvis. Arbetet följs med idéförverkligandeplaner på avdelningarna utifrån aktuell barngrupp. Under terminen har vi fördjupat oss i Qualis-trappan som har att göra med barns delaktighet i lärprocessen, utveckling och lärande, trygghet och trivsel, arbetssätt och pedagogroll, föräldrainflytande, organisation och styrning och ledarskap.

Vi har arbetat med Den blå tråden på kompetens och planeringsdagen den 10 december 2012 och ställt oss frågan vad var och en av oss skall bidra med till att ”Det goda livet finns i Norrköping”.

En stor händelse under 2013 var att Armbandet utökades med en ny avdelning, Fröet med barn mellan 1-3 år. Vi firade karneval tillsammans med alla på enheten. Armbandets gård renoverades. Ann-Kristin föreläste i Tällberg på Mindfulness konferens. Vi startade utvärderingsprojektet i Drömmen om det goda. Dokumentärfilmen i Drömmen om det goda hade premiär den 19 september 2013. Ann-Kristin börjar studera ”Att leda och organisera systematiskt kvalitetsarbete” (7,5 hp).

Vi har fördjupat oss i läroplanen, samt Skolverkets bok Uppföljning, utvärdering och utveckling i tvärgrupper i hela enheten samt även avdelningsvis. Arbetet följdes upp med idéförverkligandeplaner på avdelningarna utifrån aktuell barngrupp. Under året har vi fördjupat oss i Qualis-områdena Utveckling och lärande, Barns delaktighet i lärprocessen, Trygghet och trivsel och Image.

Under hösten 2013 blev vi granskade av Skolinspektionen. Resultatet av granskningen tilldelades vi februari 2014. Våra utvecklingsområden i kommunen blev modersmål, teknik, matematik och värdegrund.

I maj 2013 firades Förskolans dag med en gemensam karneval vid paprikabacken en tradition sedan Comeniusprojektet- Mini Magic Steps. Det uppmärksammades i tidningen Folkbladet, NT och 24NT. Det är viktigt att fira framgångar. Alla avdelningar har hjälpt varandra vid sjukdom, ledighet och fortbildning. Vi har fortsatt att arbeta med OUTNET-utomhuspedagogik.

Artikel i NT: Euphorisk dans på förskolans dag

Vi hade gårdsfest den 22 maj 2013 och i samband med det visade barnen vad de har lärt sig, de sjöng och dansade bland annat till Euphoria med Loreen. Vi genomförde också Barnsäkerhetsdagen med baklängesgång och alla barn fick en reflexväst. Höstfest och invigning av Armbandets nyrenoverade gård som restaurerats firade vi den 23 september 2013 med sång och dans samt försäljning av blommor, frukt och grönsaker.

Vi har diskuterat smartphone och lärplattans funktion i verksamheten och använder oss av dessa dagligen. Vi har utbildat oss i webbutveckling.

Under hösten 2013 utgick vår  kompetenseutvecklingsdag samt vår studiecirkel från boken Uppskattande ledarskap-i skolan av Tom Tiller och Siw Skrövset. Uppskattande ledarskap är en avgörande faktor för en god arbetsmiljö och ökar frisknärvaron och arbetsglädjen.

2013 har vi uppmärksammats i massmedia för programmet Lärarrummet, Måndagsgästen och dokumentärfilmen, Drömmen om det goda på Armbandet och Kättsätter, Kvalitetsmässan i Göteborg, Internationella Mindfulnessveckan i Tällberg där Ann-Kristin föreläser om arbetet på Armbandet & Kättsätter.

Lyssna på Måndagsgästen: Ann-Kristin Källström Sundgren

2014 öppnade vi ytterligare en avdelning, Blomman med barn mellan 1-3 år.

Den 28 januari certifierades vi som landets första Drömmen om det goda förskola. Utvärderingsprojektet i Drömmen om det goda fortsätter. Efter certifingen blev våra förskolor ett Centrum för Drömmen om det goda, och under 2014 genomfördes flera inspirationsdagar och kompetensutvecklingsdagar.


Sveriges första certifierade Drömmen om det goda-förskolor
Under våren 2014 deltog förskolechef och utvecklingsledare i rikskonferensen Bättre Skola för att fördjupa oss i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete.

Kättsätter blev under 2014 kemikaliegranskad och deltog i ett reportage på tv4 tillsammans med miljöminister Lena Ek.

Artikel i NT: Miljöministern vill ha giftfria förskolor
Under våren 2014 hade vi som prioriterat uppdrag från kommunen att fördjupa arbetet med uppföljning och utvärdering på våra förskolor, för att synliggöra och göra barnen delaktiga i sitt lärande. Vi hade även som prioriterat uppdrag att lärmiljön kontinuerligt anpassas efter barnens intressen och behov, samt att barnens lärande är synligt. Kunskaps- och kompetensutvecklingsplanen var att delta i 7,5 hp-kursen Att leda och organisera systematiskt kvalitetsarbete i förskolan samt delta i chefsnätverket Kreativt Centrum. Vi påbörjade genom detta ett projekt kring uppföljning, utvärdering och utveckling av våra veckobrev, där vårdnadshavare fick delge sina synpunkter och tankar kring huruvida det syns i veckobreven att pedagogerna ger förutsättningar för barns hälsa, lärande och utveckling (se bilaga). Vi personal och förskolechef har även granskat varandras lärmiljöer för att skapa förförståelse och en inblick i arbetet med veckobreven, samt hur barns lärande synliggörs.

Vår studiecirkel under 2014 handlade om implementering av reviderade läroplanen kopplad till Qualis och Uppskattande ledarskap samt Styrkebaserad teamutveckling. Studieboken är Att lära andra lära - medveten strategi för lärande i förskolan av Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson, samt Att undervisa barn i förskolan av Elisabet Doverborg, Niklas Pramling & Ingrid Pramling Samuelsson. Implementeringen av reviderade läroplanen för förskolan är ett arbete som kommer att pågå fram till 2016. Vi ska då öppna de brev vi skrev 2010 när implementeringsarbetet började. Breven ligger i kassaskåpet.

Resultaten från Skolinspektionens granskning presenterades under våren och Norrköpings kommun fick i uppdrag att utveckla och förbättra verksamheten inom sex områden. Utifrån dessa utvecklingsområden skapade vi ansvarsgrupper, som vi arbetade med under kompetensutvecklingsdagen i maj 2014. Ansvarsgrupperna blev: Teknik, Värdegrund, Matematik och Språk och kommunikation. Under hösten har vi fortsatt att arbeta i våra ansvarsgrupper och varje grupp har fått presentera forskning, material och annan inspiration under APT-träffar.

Vi hade gårdsfest i maj 2014 och i samband med det visade barnen vad de har lärt sig, de sjöng och dansade bland annat till Efter Solsken med Panetoz. Vi hade även vernissage och avslutning av vårt tema Vatten.

I maj 2014 blev vi Qualis-granskade. Resultatet kom efter några veckor och vi blev certifierade med toppresultat – bland de bästa i Sverige! Motiveringen löd:

Armbandet och Kättsätter förskolor har blivit certifierade enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.

Visionen ”Drömmen om det goda” genomsyrar hela verksamheten såväl det pedagogisiska som det kolligiala arbetet.

Förskolorna genomsyras av engagemang och medvetenhet, en stolthet över verksamheten och ett systematiskt kvalitetsarbete.

Organisationen stödjer utveckling och utvecklas med sitt uppdrag. Forsknig sker kring förskolornas ledarksap.

Förskolorna har kommunikation med världen såväl med det lokala samhället.

Alla bidrar till att använda resurserna optimalt.

Stockholm, september 2014.
Kristina Måhlgren, Q-steps


Vi firade vår certifiering tillsammans med barnen och vi hissade Qualis-flaggan samt gjorde yoga och qigong tillsammans. NT och Folkbladet var på plats och gjorde reportage om vårt firande.

Utifrån Qualis utvecklingsområden och Skolinspektionens granskning fortsätter vi att arbeta med våra prioriterade ansvarsområden. Ansvarsgrupperna träffas en gång per termin och utvecklar en plan för arbetet inom varje område.

Vi startade höstterminen 2014 med en höstfest och Öppet hus, samt firande av Kättsätter som fyllde 40 år. Vi bjöd in all före detta personal, barn och vårdnadshavare. På höstfesten hade vi även upptakt av läsårets tema JORD.

Personalen firade Kättsätters 40-års dag på Östgöta kök tillsammans med före detta personal och förskolechefer. Vi firade även vårt fina Qualis-resultat och bjöd in gäster som Anna Bornstein, Kerstin Forsberg, Tommy Fabricius, Christina von Bergen, Olle Johansson, Christer Karlsson.

Under hösten 2014 påbörjades ett EU-projekt tillsammans med Riga med fokus på barn i behov av särskilt stöd. I oktober var Lettiska lärare på besök hos oss i Norrköping och under våren besöker vi också dem i Riga.

Under 2014 har personalen fått kompetensutveckling gällande pedagogisk kartläggning och handlingsplaner genom Centrala Elevhälsan. Vi har även gått på kompetensutveckling på Kreativt Centrum på Svanen. Vår kvalitetstjänst och förskolechef har under hösten 2014 varit på konferens i pedaogigsk dokumentation. Hållbarhetsombuden har varit på kompetensutveckling gällande Makt, gift och plast. På en arbetsplatsträff under hösten fortbildade vi oss inom hjärt & lungräddning. Personal brandutbildar sig kontinuerligt.

Tidningen Förskolan har varit hos oss och gjort ett reportage till sitt temanummer gällande ro och stillhet. Reportaget går att läsa i nummer 10 2014.

Artikel i Förskolan: De drömmer om det goda livet

All personal har kompetensutvecklat sig i PIM (praktisk IT- och mediekompetens) och vi har presenterat våra PIM-filmer på APT-träffar. Avdelningarna har granskat varandras lärmiljöer i triader eller par, och även detta har vi presenterat för varandra på APT.


År 2015 tills idag

I januari 2015 utvärderades och revederades Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I maj 2015 hade vi gårdsfest och karneval och dansade till Shakira. Vi avslutade vårt jordtema med vernissage av årets arbete. Den 28 september 2015 hade pedagoger och föräldrar föreläsning med Lars Andersson, ”Barnen och vi”. Lars tog upp olika fostringstekniker och kommunikation.

Under hösten 2015 har enhetens två värdegrundare en uppstart tillsammans med Stefan Andersson. Han föreläser om vikten med att anmäla vid kräkande handlingar.

Artikel i NT: Temat inleddes med höstfest

Under höstfesten 2015 introducerades årets tema ”Luft” på ett lustfyllt sätt tillsammans med barn, medarbetare, chef och vårdnadshavare. I oktober 2015 hade vi en gemensam kompetensutvecklingsdag då vi arbetade med våra miljöer och även Norrköping kommuns verksamhetsidé.

Under hösten tar vi emot ett studiebesök från Oslo som blir mycket intresserade av vårt arbete med Drömmen om det goda.

I september 2015 sökte vi statsbidrag för minskade barngrupper och fick det beviljat. 3,2 miljoner kronor tilldelas Armbandet och Kättsätter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen att vistas i mindre grupper. Vi delar varje avdelning i grupp 1 och grupp 2, där grupp 1 är de äldsta barnen på avdelningen och grupp 2 är de yngsta. Grupperna varvar inomhusverksamhet med utomhusverksamhet. Vi deltar i flera reportage i tidning och tv gällande vårt arbete med utomhuspedagogik och minskade barngrupper. Statsbidrag ger oss möjlighet att fortsätta ha en hög bemanning, kompetensutveckla våra pedagoger samt utveckla våra miljöer. En projektledare, Erik Forsell, tillsätts för att utveckla våra gårdar utifrån statsbidraget. Barnen framför sina drömmar om sin önskegård. Vi drömmer också om att bygga ut Armbandet och inkludera avdelningarna Fröet och Blomman i huset. SVT Öst gör ett tv-reportage om vår utomhuspedagogik.Under hösten läser vi böckerna Förskolebarnets mänskliga rättigheter och Etik i pedagogiskt vardagsarbete och reflekterar kring dessa i studiecirkel. Vi arbetar aktivt med att ”märkvärdiggöra det vardagliga” och avdelningarna beskriver i sina utvecklingsplaner hur de skapar kvalitativa möten under hela dagen.

På mötet för vårdnadshavare i februari 2016 bjuder vi barn- och elevombudsmannen Stephan Andersson och fokus är värdegrundsarbetet i förskolan.

Under 2015 har personalen fått kompetensutveckling gällande pedagogisk kartläggning och handlingsplaner genom Centrala Elevhälsan. Vi har även gått på kompetensutveckling på Kreativt Centrum på Svanen och på matematikutbildning på Silverdansen. Vi har utser även tre språkpiloter på enheten. Vi har en förskollärare som kommer att delta i skapandenätverket på Kreativt Centrum under våren 2016. Vår kvalitetstjänst ingår i nätverk tillsammans med andra kvalitetstjänster i kommunen, med fokus på lärmiljöer. Hon studerar också Förskolelyftet 7,5 hp Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet under hösten 2015. Under hösten har även pedagoger utbildat sig i Drömmen om det godas metoder, i Miniröris, till handledare för studenter och även gått på föreläsningar genom Reggio Emiliainstitutet. Utvecklingsledarna besöker i januari 2016 Älvsjömässan och deltar på Förskoledagarna.

I studiecirkel under våren 2016 läser vi Förskolan och skolans värdegrund samt Pedagogisk dokumentation – Utvecklas och lära tillsammans. Chefnätverket och nätverket för kvalitetstjänster fördjupar sig i områdena projektinriktat arbetssätt och pedagogisk dokumentation utifrån verksamhetsidén. På kompetensutvecklingsdagen i april fördjupar vi oss i arbetet med pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbetssätt, och samtliga avdelningar presenterar sitt arbete. Vi utvecklar också vårt underlag GGLL+L.

På kompetensutvecklingsdagen i april lyssnar vi även på en föreläsning med Charbél Gabro. Charbél berättar om det viktiga mötet med människor, om människors flykt, kulturkrockar, missförstånd, fördomar samt utanförskap. En mycket givande och gripande föreläsning där skratt och tårar varvas om vartannat.

Armbandet kemikaliegranskas våren 2016. Vi fortsätter utbilda våra tillsvidareanställda i Drömmen om det godas metoder, och vi tar emot fler studiebesök. I april besöker Ann-Kristin och Anna Bornstein Oslo och certifierar 100-Meterskogens barnehage till världens andra Drömmen om det goda-förskola.

Språkpiloterna deltar på Språkpillerdagarna och annan kompetensutveckling under våren och delger övriga pedagoger på APT. Språkpiloterna läser boken Läsförståelse i förskolan – språkutvecklande arbetssätt som vi beslutar blir vår gemensamma studieltiteratur till hösten tillsammans med Inre ledarskap av Christina von Bergen.

Under våren arrangerar vi en Minibio i samarbete med avdelningen Lärande IKT och Media på kommunen. Folkbladet och Norrköpings-Magazinet besöker oss och gör reportage om Minibio.

Artikel i NT: Förskola blev biosalong

Artikel i Norrköpings-Magazinet

Våra mattepiloter har under året deltagit i matematiknätverket på Silverdansens förskola.

Den 31 mars 2016 trädde nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. På kompetens-utvecklingdagen i maj 2016 hjälper Daniel Richardsson oss att arbeta fram en tydlig strategi för vårt arbete med att ta fram, skapa kännedom om och uppnå målen inom Organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi läste också upp de brev vi skrev 2010 när implementeringsarbetet av den reviderade läroplanen började.

På gårdsfesten 2016 inleds vårt tema Rörelse i vår värld – då, nu och i framtiden med sång, dans och teater.

I augusti 2016 anställs ytterligare en kock på Armbandet. Samtliga anställda får utbildning i HLR på ett APT under hösten. Under hösten 2016 får också förskolans verksamhet två nya förvaltningschefer: Monica Harlin och Adam Olofsson. Vår utvecklingspedagog påbörjar ett magisterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling (60 hp).

På kompetenutvecklingsdagen i oktober föreläser Christer Karlsson, psykolog på Previa, för oss om Klar kommunikation och författaren Christina von Bergen berättar om Inre ledarskap. På kompetensutvecklings-dagen i december har vi styrkebaserat fokus på hur vi kan utveckla vår hjälpandekultur.

Drömmen om det goda har 20-årsjubileum i november 2016 och vi åker upp till Stockholm för att fira detta.

Våren 2017 inleds med att vi deltar i en workshop på Visualiseringscentret om ”Framtidens Norrköping”. Vi läser boken Nonviolent Communication – Ett språk för livet i studiecirkel och reflekterar tillsammans i lärgrupper.

Den 20 mars 2017 hölls en Inspirationsdag om ro och stillhet i förskola och skola genom ett samarbete mellan Norrköpings kommun/Förskolorna Armbandet & Kättsätter och Drömmen om det goda. Dagen inleddes med att Olle Johansson, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Norrköpings kommun hälsade oss välkomna till denna viktiga dag. Därefter fick vi ta del av den senaste hjärn-forskningen när Marie Ryd, doktor i medicinska vetenskaper, vetenskapsjournalist, senior partner och konsult i Missing Link AB, berättade om stillhetens betydelse för den lärande hjärnan. När man fått kunskap om vad stillhet och medveten träning betyder i förskolan och skolan behövs det stöd från politik och ledning för att alla barn och ungdomar ska få lära sig dessa verktyg. Anne Marie Brodén, riksdagsledamot 2002-2014, ordförande i Drömmen om det goda, ordförande i stiftelsen Allmänna Barnhuset och ledamot i regeringens Barnrättsdelegation, berättade för oss om förskolans och skolan uppdrag att skapa lugn och ro samt goda förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling, och att detta är något av det viktigaste samhället kan satsa på. Under dagen fick vi också lyssna på när Marie Boris Möller, generalsekreterare i Drömmen om det goda och Anna Bornstein, författare, journalist och initiativtagare till Drömmen om det goda, berättade om Drömmen om det godas enkla men verkningsfulla metoder. Vi fick också höra lärare, vår förskolechef Ann-Kristin och utövare av metoderna berätta om arbetet i vardagen, och vi fick testa på flera praktiska övningar under dagen.

Läs mer om Inspiarionsdagen den 20/3 2017 här.

Inslag i Sveriges Radio P4 Östergötland.

Under våren 2017 genomförs föräldraenkät och medarbetarenkät på förskolorna som visar genomgående höga resultat.

Ann-Kristin och Anna Bornstein får klartecken att deras bok kommer att ges ut under året.

För statsbidraget för minskade barngrupper har vi delat varje avdelning i grupp 1 och grupp 2, höjt bemanningen och förbättrat våra lärmiljöer såväl ute som inne. Barnen har varit delaktiga i önskemålen om hur gårdarna ska förändras.

I maj firar vi Förskolans dag med karneval och Gårdsfest. Vi dansar, sjunger och avtackar de blivande förskoleklassbarnen. P4 Östergötland är med oss hela morgonen under förberedelserna inför dagens festligheter.

Inslag i Sveriges Radio P4 Östergötland.

På kompetensutvecklingsdagen i maj har vi tillsammans med Daniel Richardsson styrkebaserat fokus på empatiskt lyssnande och naturen som kraftkälla. Alla medarbetare får boken ”Lugn av naturen” som författarna Åsa och Mats Ottosson personligen var och lämnade på förskolan.

Under våren har vi kvalitetsdialog tillsammans med verksamhetschef Monica Harlin och kvalitetsstrateg Kenneth Holmberg. Vi skickar in nominering till arbetsmiljöpriset 2017 samt till Götapriset 2017. Ann-Kristin och Cicci kontaktas och ombeds att föreläsa på Kvalitetsmässan i Göteborg under hösten.

Under hösten 2017 har Norrköpings kommun fått en ny utbildningsdirektör, Sofie Lindén, och verksamhetscheferna för förskola är Adam Olofsson och Caroline Strid. En forsknings- och utbildningschef har tillsatts, Kajsa Andersson Lundberg. Samordnare för EU-projekt är Katarina Sperling. Vi har ett nära samarbete med ledningen och det är väldigt roligt att arbete i Norrköpings kommun! Ann-Kristin sitter med i utvecklingsgruppen för Norrköpings förskolor tillsammans med fem andra chefer i kommunen. Utvecklingsgruppen leder lärgrupper och tvärgrupper för övriga chefskollegor. Ett roligt och inspirerande arbete!

Armbandets förskola firar 40 år! Det firar vi med öppet hus och höstfest den 13 september 2017. På förmiddagen sjunger vi och hurrar för förskolan! Det är invigning av våra nya gårdar, samt en lustfylld uppstart av tema RÖRELSE I VÅR VÄRLD – människan och naturen – inifrån och ut, utifrån och in. Barnen sjunger och dansar, samt visar Drömmen om det godas metoder. Vi har föreläsning under lunchen med många gäster som delar minnen från Armbandets historia. Tidningen och Norrköpings kommuns kommunikatör är på plats och dokumenterar festligheterna. Den 21 september firar chefer och personal från Armbandets 40 år förskolan på Östgöta kök.

Under hösten intervjuades vår förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren av Sveriges Radio P4 Östergötland om inskolning i förskolan. Klicka här för att ta del av inslaget.

Qigong-utbildning och grundutbildning i Drömmen om det goda har genomförts på enheten med deltagare från när och fjärran – från förskolor, grundskolor och gymnasium.

Den 6 oktober hade vi kompetensutvecklingsdag i samarbete med Skogen i skolan. På förmiddagen deltog alla i en webbutbildning för en kemikaliesmart förskola och alla avdelningar utformar en handlingsplan. Sven-Ove Kymnedal, Mattias Westerberg och Peter Roland från Skogen i skolan inspirerar oss kring arbetet med utomhuspedagogik under eftermiddagen. Vi gör upp eld, tillagar krabbelurer och upptäcker 18 olika trädslag i förskolans närmiljö.

Den 30 oktober på Skolforum lanseras boken Stillhet i förskola och skola av Anna Bornstein. Stillhet i förskola och skola har skapats i nära samarbete med Ann-Kristin. Erfarenheterna från vårt arbete på Armbandet och Kättsätter skildras utförligt i boken.


Regeringen beslutar under hösten att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är Skolverket mycket intresserade av att inkludera oss i arbetet. Under två perioder under hösten kan alla som vill läsa Skolverkets förslag till läroplan för att sedan lämna synpunkter i en webbenkät. Vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter är självklart med och påverkar!

Den 15-16 november deltar Ann-Kristin och Cicci på Kvalitetsmässan i Göteborg och föreläser om Kreativa framgångsfaktorer. Intresset för vårt arbete var stort och många nya kontakter knöts. Vi lyssnade också på intressanta föreläsningar, t.ex. ”Bäst när det gäller” med Anja Persson, ”Tala inför andra” med Stefan Sauk samt ”Öka kreativiteten – minska stressen”, ”Att leda i en komplex vardag” och ”Jämlik hälsa – minst en timme om dagen”. Böckerna Stillhet i förskola och skola och Inre ledarskap sprider sig.

Vi har stort fokus på genus och jämställdhet under hösten som är ett av våra utvecklingsområden. Alla avdelningarna får ett uppdrag att observera sitt arbete för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla det. Flera pedagoger deltar på föreläsningen ”Stora pojkar gråter också”.

Vi har kvalitetsdialog med kvalitetsstrateg Kenneth Holmberg och verksamhetschef Caroline Strid. Vi får stor uppskattning för vårt kvalitativa arbete, men vi får också ett uppdrag från Kenneth och Caroline: att utforma SMART:a mål för vår verksamhet.

Under 2017/2018 får vi erbjudande om att delta i två EU-projekt, ett som handlar om kulturell mångfald och ett som handlar om hälsosam livsstil. Vi skickar in ansökan om att få delta i projektet.

Den 8 januari 2018 hade vi kompetensutvecklingsdag. På förmiddagen hade vi en föreläsning med Sussie Bergström om hur det kan vara att vara förälder till ett barn med autism. Under eftermiddagen fick vi föreläsningen ”Barn som väcker funderingar” av centrala elevhälsan. Denna föreläsning fick även vårdnadshavare ta del av under mötet för vårdandshavare på våren.

Den 9 februari 2018 gick arbetslagsledarna på Bo Hejlskov Elvéns föresläning om ”Lågaffektivt bemötande”. De inhämtade lunskaperna från föreläsningen delgav de övriga medarbetare under ett APM på våren.

I maj hade vi kompetensutvecklingsdag med Daniel Richardsson då vi fokuserade på TILLIT och på undervisning i förskolan.