Adventskalender 2018

I år har vi på Armbandet och Kättsätter skapat en adventskalender med fokus på stillhet, kontemplativ rörelse, reflektion, fredlig beröring, värdegrund samt språk och kommunikation. Eftersom Skolverket nyligen har gett förskolan uppdraget att mer medvetet använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens digitala kompetens har vi valt att utforma årets adventskalender i form av QR-koder. 

Ta gärna del av vår adventskalender, och öppna luckorna tillsammans med barnen även hemma! Du behöver antingen en smarttelefon eller en lärplatta med QR-skanner (t.ex. Cloud QR Skanner). Öppna QR-skannern, tillåt åtkomst till kameran och skanna dagens lucka! Om du vill ta del av ytterligare material till kalendern (såsom massagesagor, mandalas, eller rörelser till de olika övningarna) får du gärna kontakta oss på förskolan!
God jul och gott nytt år
önskar
alla vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter!