Förskolans läroplan ska revideras

Regeringen har beslutat att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är Skolverket mycket intresserade av att inkludera oss i arbetet. Under två perioder i höst kan alla som vill läsa Skolverkets förslag till läroplan för att sedan lämna synpunkter i en webbenkät. Vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter kommer självklart att vara med och påverka!

  • Den 11-24 september kan du läsa och lämna synpunkter på läroplanens första del: Förskolans värdegrund och uppdrag.

  • Den 6-19 november kan du läsa och lämna synpunkter på läroplanens andra del: Mål och riktlinjer.
  • Den 20 december 2017 – 2 februari 2018 kommer texten att skickas ut på remiss till myndigheter, organisationer och ett litet antal kommuner. Den läroplanstext som går ut på remiss kommer också att finnas tillgänglig på Skolverkets webbplats under samma period, och det är också möjligt för andra än de ovan nämnda remissinstanserna att lämna synpunkter under den här perioden.


Gå in på www.skolverket.se/lpfo18 för att läsa mer och lämna dina synpunkter.


Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.