Ro och stillhet i förskola och skola - en inspirationsdag

Tack för en otroligt lärorik och givande inspirationsdag
om ro och stillhet i förskola och skola!

 
Dagens inspirerande talare. F.v: Marie Boris Möller, Ann-Kristin Källström Sundgren, Daniel Richardsson, Marie Dohlmar,
Olle Johansson, Anne-Marie Brodén, Anna Bornstein, Marie Ryd.

Den 20 mars 2017 hölls en Inspirationsdag om ro och stillhet i förskola och skola genom ett samarbete mellan Norrköpings kommun/Förskolorna Armbandet & Kättsätter och Drömmen om det goda.
 
Dagen inleddes med att Olle Johansson, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Norrköpings kommun hälsade oss välkomna till denna viktiga dag. Därefter fick vi ta del av den senaste hjärnforskningen när Marie Ryd, doktor i medicinska vetenskaper, vetenskapsjournalist, senior partner och konsult i Missing Link AB, berättade om stillhetens betydelse för den lärande hjärnan.

 
När man fått kunskap om vad stillhet och medveten träning betyder i förskolan och skolan behövs det stöd från politik och ledning för att alla barn och ungdomar ska få lära sig dessa verktyg. Anne Marie Brodén, riksdagsledamot 2002-2014, ordförande i Drömmen om det goda, ordförande i stiftelsen Allmänna Barnhuset och ledamot i regeringens Barnrättsdelegation, berättade för oss om förskolans och skolan uppdrag att skapa lugn och ro samt goda förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling, och att detta är något av det viktigaste samhället kan satsa på.


Under dagen fick vi också lyssna på när Marie Boris Möller, generalsekreterare i Drömmen om det goda och Anna Bornstein, författare, journalist och initiativtagare till Drömmen om det goda, berättade om Drömmen om det godas enkla men verkningsfulla metoder. Vi fick också höra lärare, förskolechef och utövare av metoderna berätta om arbetet i vardagen, och vi fick testa på flera praktiska övningar under dagen.
 
 
Stort tack till alla som deltog på inspirationsdagen och till er som bidrog till att göra detta möjligt!