Utbildningsprogram HT-2018I vår fortsätter Drömmen om det goda-samarbetet i Norrköping genom ”Centrum för ro och stillhet i Norrköping” på förskolorna Armbandet och Kättsätter. Välkommen att anmäla dig till någon av kurserna.
Mer information och anmälan finns på denna länk:


Grundutbildning
Lär dig grunderna i Drömmen om det goda
Datum: 7 - 8 mars
Grundutbildning
Lär dig grunderna i Drömmen om det goda
Datum: 25 - 26 april
Qigong del 1 (av 2)
Bli certifierad ledare i barnqigong
Datum: 12 - 13 juni