Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är motorn i vårt pedagogiska arbete. Den ligger till grund för och visar vad vi behöver förändra i verksamheten. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att systematiskt kunna arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling. Arbetet bygger på att pedagogerna är närvarande och medforskande och ställer intresseväckande och utmanande frågor både till barnen och till varandra. Vi använder oss av de didaktiska frågorna som stöd: vad, vem, hur, när, varför, i jämförelse med och med hjälp av vad? Vi använder oss även av GGLL+L, Idéförverkligande planer och Lotusdiagram som underlag för den pedagogigiska dokumentationen.


https://drive.google.com/open?id=0ByEVLcAK6Wt4WERTbGl4VjB2cWc

https://drive.google.com/open?id=0ByEVLcAK6Wt4WERTbGl4VjB2cWc

https://drive.google.com/open?id=0ByEVLcAK6Wt4WERTbGl4VjB2cWc

 
Den pedagogiska dokumentationen synliggör de processer som sker i barnens enskilda och gemensamma lärande och den används för att bedöma verksamhetens kvalitet. Den hjälper oss att utveckla arbetet vidare genom att:
  • pedagogerna lyssnar in, iakttar och synliggör barnens tankar och hypoteser på olika sätt
  • både barn och pedagogers tankar används för att reflektera och analysera verksamheten. Analysen hjälper oss att se hur vi går vidare i arbetet och vilka förändringar vi behöver göra i verksamheten.
  • den ger barnen ett verkligt demokratiskt inflytande över sitt lärande. Barnet äger sin egen dokumentation och skapar den tillsammans med pedagogerna.
  • den gör både individuella och kollektiva lärprocesser och lärstrategier synliga.
  • den utgör underlag för utvecklingssamtalet.