Värdegrundad verksamhet


Vi vill bidra till att utveckla en värdegrundad verksamhet för barns och ungas bästa!

Vi står för värdegrunden i läroplanen och reagerar alltid när någon kränks eller diskrimineras. Alla kränkningar utreds, åtgärdas och anmäls till chef/huvudman.

Vi pratar "som om alla vore i rummet" och tar avstånd från nedvärderande tal om barn/elever/unga och vuxna.

Vi bidrar till att levandegöra barnkonventionen.