Kvalitetsfilm för små barn

Nersläckt och filmvisning, kanske med popcorn – på förskolan. Nu har projektet Minibio rullat igång i Norrköping, där pedagogerna får möjlighet att visa film med efterföljande diskussion och reflektion.

Projektet Minibio startade 2009, på initiativ av Filmcentrum, på biblioteken i Stockholm. Nu är det ett projekt där flera av landets förskolor ingår. I Norrköping drog det igång förra hösten och börjar nu få stor genomslagskraft på förskolorna runtom i kommunen. Tanken är att pedagogerna ska kunna anordna biotillfällen, med en liten grupp barn, släcka ner och kanske bjuda på något att äta. Precis som på bio.

– Vår chef berättade om Minibio och gav oss inloggningsuppgifter till en sida där vi hämtar filmerna och de handledningar som vi kan använda i vårt arbete med att följa upp filmen efteråt. Vi har anordnat ett tillfälle hittills, vilket var mycket uppskattat bland barnen. Jag ser film för barn i förskolan som ett komplement till språkinlärning på ett pedagogiskt sätt, säger Helena Svensson, förskollärare på Armbandets förskola.
Mats Svensson, på IT-enheten, var den som startade upp projektet här i Norrköping. Genom ett nätverk med sex pedagoger är tanken att det ska spridas till samtliga förskolor.

– Kommunen är ansluten till en mediedatabas där det finns cirka 10 000 titlar som gjorts av Utbildningsradion och privata skolfilmsproducenter. Många av dem finns även på olika språk. Genom att göra det enkelt för pedagogerna att komma åt filmerna och handledningarna underlättar det för dem att använda rörlig bild som ett pedagogiskt redskap, säger Mats.

Foto: Filmen Vem? av Stina Wirsén är en av alla UR- filmer som förskolepedagogerna kan visa som Minibio. Filmen tar bland annat upp viktiga teman som empati, rädsla och vad som händer när ilskan tar överhanden.Läs kommunens pressmeddelande här