Livsmedelsinspektion

Livsmedelsinspektioner i Norrköping har besökt köket på Armbandet och skriver följande på deras Facebook:

https://www.facebook.com/Livsmedelsinspektioner/photos/pb.261477787213427.-2207520000.1456468088./1255504694477393/?type=3&theater
Här kan du ta del av alla Armbandets livsmedelsinspektioner.