Värdegrundad verksamhet

Vi vill informera om en viktig del av enhetens värdegrundsarbete. Vi har under hösten 2015 läst boken ”Förskolebarnets mänskliga rättigheter” av Lars H Gustafsson som handlar om FN:s barnkonvention och hur vi alltid ska ha barnets bästa i fokus. Vi kommer under våren 2016 att läsa boken ”Förskolans och skolans värdegrund” av Skolverket i vår studiecirkel. Detta är en bok som våra två värdegrundare på enheten har arbetat med i sitt nätverk tillsammans med Norrköpings barnombudsman Stephan Andersson. I uppdrag från Stephan Andersson ska vi under februari månad 2016 satsa på att anmäla alla kränkningar som sker (läs mer om detta här).


Det här innebär att när ett barn känner sig kränkt eller om vi pedagoger upplever att ett barn blivit kränkt kommer en anmälan skrivas och skickas vidare till vår chef Ann-Kristin Källström Sundgren som i sin tur skickar vidare anmälan till Stephan Andersson. Norrköpings kommun har nolltolerans mot kränkande behandlingar så detta är ett arbete som ska ske i hela kommunen.


På mötet för vårdnadshavare som alla vårdnadshavare/föräldrar kommer att bli inbjudna till den 29 februari 2016 kommer Stephan Andersson delta på såväl Kättsätter som Armbandet. Han kommer kort berätta om sitt arbete i kommunen och det kommer även finnas tillfälle att ställa frågor till honom.


Vi kommer självklart att fortsätta att anmäla alla kränkningar efter februari slut.