Nu söker vi förskollärare till Armbandet och Kättsätter

Det händer mycket i Norrköping. Alltfler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 10 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.


Vår verksamhet
Vi är landets första certifierade Drömmen om det goda-förskolor och centrum för mindfulness och stillhet. Vi arbetar utifrån "Drömmen om det goda" som innebär att vi aktivt arbetar med arbetsmetoder för att skapa bättre förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling för våra barn och pedagoger. Arbetsmetoderna är bland annat inre ledarskap, beröring/massage, rörelse/barn-qigong och yoga, samt reflektion och stillhet.


Förskolorna Armbandet och Kättsätter ligger båda i Vilbergen, med närhet till naturen så för oss är det mycket naturligt att arbeta med utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen i små grupper såväl inomhus som utomhus.


Arbetsbeskrivning
Vi har idag tre avdelningar för de yngre barnen 1-3 år, och tre avdelningar för de äldre barnen 3-6 år, samt fyra avdelningar för barn 1-6 år. Här arbetar engagerade pedagoger, med stort fokus på uppdraget utifrån styrdokument, Norrköpings kommuns verksamhetsidé och aktuell forskning.


Vi har ett projektinriktat arbetssätt och arbetar med tema och pedagogisk dokumentation. Vi arbetar även styrkebaserat med klar kommunikation och inre ledarskap, och vår vision är att mötas med engagemang och respekt.


Kvalitet ligger i mötet mellan människor, och på vår enhet arbetar vi med att främja varje individs hälsa, lärande och utveckling genom att ha fokus på trygghet, gemenskap, självständighet, ansvar och glädje. Ytterligare viktiga aspekter i förskolans verksamhet är allas möjlighet till inflytande och delaktighet, kvalitativa lärandemiljöer, en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, professionellt bemötande, samt ett aktivt arbete för att främja individens hälsa, lärande och livsvillkor i samverkan.


Din profil
Till tjänsten söker vi utbildade förskollärare med kunskap i projektinriktat arbete, pedagogisk dokumentation, utomhuspedagogik portfolio och dator.


Det är meriterande med kunskaper inom Drömmen om det godas metoder såsom beröring/massage, rörelse/qigong och yoga, samt reflektion. Du får gärna ha tidigare erfarenheter inom yrket och ha specialpedagogisk kompetens.


Du ska vara strukturerad och ha ett tillmötesgående förhållningssätt, samt ha läroplanens mål och intentioner samt värdegrund som utgångspunkt i ditt arbete. Du får gärna vara nyfiken, nytänkande samt kunna ta initiativ och se möjligheter i förändringar.


Mer information och ansökan
Tjänsterna är två tillsvidaretjänster på heltid med tillträde snarast.


Vill du veta mer om tjänsterna kontaktar du förskolechef Ann-Kristin Källström-Sundgren, 073-020 26 32 eller vår pedagogiska utvecklingsledare Cecilia Lindström, 073-020 18 85.


Du kan också besöka vår blogg: www.armbandetkattsatter.blogspot.se för mer information.


Din ansökan vill vi ha senast den 31 januari. Intervjuer sker löpande.


Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.


Norrköpings kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad.


Välkommen med din ansökan!