9 miljoner av staten för mindre barngrupper i Norrköpings förskolor

http://www.norrkoping.se/organisation/nyheter/2015/10/09/9-miljoner-av-staten-for-/index.xml
 
När Skolverket utlyste medel för minskade barngrupper i förskolan, lämnade Norrköpings kommun in en ansökan. Nu har beskedet kommit att kommunen får drygt 9 miljoner.
 
Den totala summan som Norrköpings kommun har beviljats är 9 295 000 kr. För varje barn som en barngrupp minskas med, får förskolan 30 000 kr första året. Bidraget kan sedan sökas igen.
I Norrköpings kommun var det 40 enheter som sökte bidraget. De flesta förskolorna som sökte bidraget kommer att avstå från en planerad ökning av antalet barn i grupperna. Det kan exempelvis ske genom omorganisering av lokalutnyttjandet. Utomhuspedagogik är en annan möjlighet som har anammats i Vilbergen. Där delas en barngrupp i två. Den ena är ute på förmiddagen och den andra på eftermiddagen.
 
– Det här är en stor och mycket rolig händelse! Extra kul är det också att vår idé att ha inom- och utomhusaktiviteter, som innebär att barngruppen blir häften så stor i varje grupp, har blivit så uppmärksammat och uppskattat, säger Ann-Kristin Källström Sundgren förskolechef på förskolorna Armbandet och Kättsätter i Vilbergen.
 
Barngrupperna beräknas minskas med 310 platser jämfört med planeringen för 2016 genom att grupperna organiseras om. Omorganiseringen av barngrupperna innebär inte att antalet placerade barn minskar. Alla barn som har fyllt ett år har rätt till förskola eller familjedaghem om vårdnadshavaren studerar, arbetar, är föräldraledig eller arbetssökande. Barnet ska ha en placering inom fyra månader från det att vårdnadshavare ansökt om förskoleplats.
 
– Det är mycket tillfredsställande att kommunerna numer har möjlighet att erhålla statsbidrag för att stärka verksamhetens utveckling. Men statens krav kring ansökan och uppföljning blir också styrande för utvecklingen, vilket kan upplevas som en komplikation, men även innebära en inspiration till nytänkande, säger Mats Olsson utbildningsdirektör.
 
– Att vi nu får dessa pengar från staten möjliggör att vi kan uppnå våra kommunala mål. Med våra egna budgetpengar, tillsammans med bidraget, ska vi komma ner till högst 14 barn i våra småbarnsgrupper, säger Olle Johansson (S) ordförande i utbildningsnämnden.