Armbandet & Kättsätters insamling till barn på flykt

Just nu är 30 miljoner barn på flykt i världen. Många flyr krigszonerna i bland annat Syrien, Jemen och Irak. Det är barnen som drabbas hårdast. Vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter önskar att alla barns bästa ska sättas i främsta rummet över hela världen.
 

Din hjälp behövs nu!


Stöd insamlingen:
eller skänk 50 kr direkt via SMS!
Skicka KÄMPA 3279 till 72 900