Välkommen på Inflytanderåd 2015-09-09

Tid: 9 september kl. 8-10
Plats: Armbandet
Närvarande: Förskolechef, vårdnadshavare och personalrepresentanter

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås
Meddela personalen hur många av er som kommer att delta


Program
  • Presentation och genomgång av förra mötets minnesanteckningar
  • Dokumentärfilm: Drömmen om det goda
  • Planering av Höstfest/Öppet hus den 14 september
  • Föreläsning av Lars Andersson den 28 september
  • Övriga frågor


Varmt välkomna!