Uppskattande ledarskap

Uppskattande ledarskap är en avgörande faktor för en god arbetsmiljö. En större betoning på uppskattande kommunikation i mötet med de anställda ökar frisknärvaron och arbetsglädjen. Hos oss talar vi gott om varandra, både inför varandra och bakom ryggen på varandra. Vi kan alltid skapa 10 sekunder extra för att ge varandra uppskattning.

Vi har läst Tom Tillers bok ”Uppskattande ledarskap – skolan” i studiecirkel på vår enhet.

https://www.studentlitteratur.se/#9789144077468/Uppskattande+ledarskap


Tillsammans med Tom Tiller har vi utvecklat reflektionsunderlaget ”GGLL+L”.