Klar kommunikation

Klar kommunikation, även kallat Giraffspråket eller Nonviolent Communication (NVC), är en kommunikationsmodell som skapades runt 1970 av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Klar kommunikation kan beskrivas som ett språk med medkänsla. Det är ett verktyg för positiv social förändring och konflikthantering - och ett sätt att leva.

Drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose behov och när dessa behov är hörda och bekräftade möjliggörs en gemensam grund för kontakt och samarbete. Klar kommunikation ger oss verktyg och medvetenhet att förstå vad som får oss att reagera. Det ger oss möjligheten att ta ansvar för våra reaktioner och att fördjupa kontakten med oss själva och med andra.

Klar kommunikation inkluderar två delar: att med ärlighet uttrycka sig och att empatiskt lyssna till andra. Båda delarna uttrycks genom fyra komponenter
  1. observation,
  2. känsla,
  3. behov och
  4. önskemål.
Klar kommunikation (till skillnad från en rak kommunikation) innebär att vi skiljer dessa fyra komponenter från bedömningar, tolkningar och krav.
 
 
http://www.friareliv.se/index.php/sv/vad-ar-nonviolent-communication/141-grunderna-i-nonviolent-communication