Barn och sömn

På Armbandet och Kättsätter låter vi barnen sova i minst 60-90 minuter. Detta är viktigt för att förebygga stress och för att barnet ska få ut något av sin middagsvila.

Nedan kan ni läsa en artikel om barn och sömn:
Sömn är livsviktigt. Får vi inte sova dör vi. Sömnen är viktig för att befästa saker vi har lärt oss och uppmärksammat under dagen. Ändå sover barn i alla åldrar mindre per dygn i dag jämfört med för tio år sedan. Och på många förskolor får barn över tre år antingen inte sova alls eller bara en begränsad tid.
Skälet till att föräldrar inte vill låta barnen sova tills de vaknar av sig själva är att de vill att barnen ska somna tidigare på kvällen och sova bättre och längre tid på natten. Så långt ger forskarna föräldrarna rätt. Sover barnen mycket på dagen blir nattsömnen kortare eftersom dygnssömntiden är relativt konstant. Men å andra sidan är en sömncykel ungefär nittio minuter så om barnet ska få ut något bra av sin middagssömn bör de tillåtas sova en och en halvtimma och inte trettio eller fyrtiofem minuter som är ett vanligt föräldraönskemål. 
– Jag tycker att förskolorna ska stå på sig och hjälpa föräldrarna att förstå att barnen behöver sova längre mitt på dagen högre upp i åldrarna än de gör, säger Margareta Söderström.
(Läs hela artikeln här: Borde barn sova längre?)
Mer information om förskolebarn och sömn kan ni läsa i boken Hjärna i förskolan - vägen till barns lärande och utveckling av David Edfelt (2017).


FAKTA
Mer om barns sömn
  • Barn i åldern 1–3 år sover cirka 12 timmar per dygn. Flertalet barn behöver sova middag 1,5–3,5 timmar.
  • Barn i åldern 3–6 år sover 11–12 timmar per dygn. Behovet av middagsvila minskar i takt med att åldern ökar. Sömncyklerna motsvarar den vuxnes på 90 minuter även om barnet fortfarande har mer djupsömn och mindre REM-sömn än den vuxne.
Källa: rikshandboken-bhv.se