Qualiscertifiering

Armbandet och Kättsätters förskolor är certifierade enligt Qualis kvalitetssäkring. Ett stort grattis till alla barn, vårdnadshavare och pedagoger! Vi kvalitetsgranskades precis innan sommaren och blev certifierade med toppresultat – bland de bästa i Sverige!

https://www.dropbox.com/s/gf6vb163uwwqydd/Granskningsrapport%20Armbandets%20och%20K%C3%A4tts%C3%A4tters%20f%C3%B6rskolor.pdf

Klicka på länkarna nedan för att läsa vad tidningarna skrev om vår certifiering: