Vattentema

Under läsåret 13/14 arbetar vi med tema VATTEN!

Vatten är ett spännande och fascinerande fenomen. Vatten har flera kemiska och fysikaliska egenskaper som gör det alldeles unikt! Vi har därför valt att arbeta med tema VATTEN och låta barnen få utforska, undersöka, observera och samtala kring detta spännande ämne. Hur smakar vatten? Vad händer med vattnet när det kokar? Varför är vatten genomskinligt men snö vitt? Flyter en apelsin? Hur fungerar avdunstning, ytspänning, vattentryck och isbildning? Vi har många frågor och begrepp att reda ut!

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Läroplan för förskolan, Lpfö98, sid. 7)