Sommarplanering 2014

Sommaren närmar sig med stormsteg och nu är vi klara med vår sommarplanering.

I år är förskolan Armbandet öppen veckorna 28-31 för de som har behov av omsorg dessa veckor. Det innebär att Kättsätters förskola är stängd dessa veckor. Mer information om sommaröppet kommer till er som uppgett att ni har behov av omsorg dessa veckor.

För er som har en 15-timmarsplats erbjuder vi en vistelsetid från kl. 8-11 måndag-fredag veckorna 25-27 samt 32-33. Detta pga. att verksamheten under sommaren är begränsad för att i första hand möta behovet av omsorg för arbetande och studerande föräldrar/vårdnadshavare.