Sommaröppen förskola 2014

Veckorna 28, 29, 30 och 31 är ARMBANDETS FÖRSKOLA öppen.

ADRESS: 
Armbandets förskola
Sprängstensgatan 6
603 79 Norrköping

TELNR: 
011-15 27 66 eller 011-15 27 67


Vecka 28 är avd. Gungan öppen för Armbandets barn. Avd. Trollet är öppen för Kättsätters barn.
Veckorna 29, 30 och 31 är avd. Gungan öppen för både Armbandet och Kättsätters barn.


STÄLLFÖRETRÄDANDE CHEF: 
Vecka 28: Susanne Podeús
Vecka 29: Ida Nissle
Vecka 30: Minna Andersson
Vecka 31: Anna Löfgren

Vi beställer mat från kostenheten.

Öppnings- och stängningsavdelning är avd. Gungan.

Föräldrar/vårdnadshavare och barn är välkomna att hälsa på förskolan innan start. Ring gärna till avd. Gungan och meddela när ni kommer.Med vänlig hälsning,

Förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren