Qualis-enkäter 2013

Under vårterminen 2013 fick Armbandet och Kättsätters barn, vårdnadshavare och personal svara på enkäter angående kvaliteten i vår förskola. I dokumeten nedan kan du se resultatet på dessa enkäter.

Armbandet

Kättsätter

Du kan också se Armbandets och Kättsätters gemensamma resultat av Qualisenkäterna i dokumenten nedan.

Armbandet och Kättsätter