Qualis-enkäter 2012

Under vårterminen 2013 fick Armandet och Kättsätters barn, föräldrar och personal svara på enkäter angående kvaliteten i vår förskola. I dokumeten nedan kan du se resultatet på dessa enkäter.

Armbandet

Kättsätter


Du kan också se Armbandets och Kättsätters gemensamma resultat av Qualisenkäterna i dokumenten nedan.

Armbandet och Kättsätter