Medarbetarenkät 2013

Alla medarbetare i Norrköpings kommun fick under våren 2013 delta i en medarbetarundersökning. Resultatet för vår enhet kan du se i dokumenten nedan.