HBT

Vi på Armbandet och Kättsätter har påbörjat att utbilda personalen i HBT-frågor (homosexuella-, bisexuella- och transpersoner). Vårt syfte med detta är att motverka all slags diskriminering, förbättra helhetssituitionen och att tillgodose allas behov. Några ur personalen har gått Lärarförbundets kurs och förmedlat detta till övrig personal. Vi har diskuterat hur vi på vår förskola gör och kan göra för att alla familjer och barn ska känna sig välkomna och planerar att utbilda oss mer kring detta.