Styrkebaserad team- och organisationsutveckling

Vi på Armbandet och Kättsätter arbetar med Styrkebaserad organisations- och kvalitetsutveckling för att synliggöra vårt systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbete på våra förskolor. En grundförutsättning för att lyckas med kvalitetsarbete är att systematiskt arbeta för att säkra ledningens engagemang och allas delaktighet i kvalitetsarbetet*. Ett sätt att göra detta som vi har funnit vara mycket effektivt är att vända uppmärksamheten bort från att enbart fokusera på problem och därifrån söka nya lösningar. I stället har vi vidgat vårt perspektiv och riktat vår uppmärksamheten på vad som redan fungerar för att lära oss mer om varför det fungerar**. På så vis har vi kunnat göra mer av det som fungerar bra eller till och med utmärkt bra. Detta har för oss varit ett mycket friskt och uppskattat arbetssätt för att höja kvaliteten och öka attraktivitetsgraden på vår verksamhet.

Vi använder oss styrkebaserade arbetsätt - synsätt, beteenden, metoder och processer – där vi kontinuerligt studerar framgångsfaktorer och styrkor, synliggör och kommunicerar önskvärda lägen, designar nya lösningar och planer, till vilka vi knyter förverkligande aktiviteter. Med hjälp av denna FÖDA-förbättringscykel** och ökat fokus på våra styrkor ökar vi lätt och ledigt medarbetarnas delaktighet och vi underlättar för ledare att lättare visa sig mer engagerade i kvalitetsarbetet. Tillsammans blir vi mer handlingskraftiga och värdeskapande på flera nivåer.

Läs gärna mer om vårt kvalitetsarbete under fliken Systematiskt kvalitetsarbete i menyn till höger.


https://drive.google.com/file/d/0ByEVLcAK6Wt4bFFFUkVhVDE5S28/view?usp=sharing

Genom arbetet med styrkebaserad organisationsutveckling upplever vi: 
  • ökat fokus på styrkor och framgångsfaktorer 
  • ökat engagemang, stolthet och kreativitet 
  • ökad tillit till min egna och andras förmåga och handlingskraft 
  • att personalen lättare går efter framtida möjligheter och potentialer 
  • att det uppstår värdeskapande kommunikation mellan människor 
  • att det jag lär mig är direkt användbart även privat, exempelvis med barnen, i familj, med vänner och med partners 


I filmen nedan kan du höra vår förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren berätta om Styrkebaserad organisationsutveckling. Läs mer: http://www.styrkebaserad.org/armbandet-kattsatter/


Källor och mer inspiration
* Ingela Bäckströms forskning från Kvalitetsteknik, Mittuniversitetet http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:219294
** Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning och kvalitetsutveckling från Mittuniversitetet, Kvalitetsteknik http://www.miun.se/ai