Ickevåldspriset 2008

Skolprojektet Drömmen om det goda, som nu sprids i Sverige och framgångsrikt används på många förskolor och skolor i Norrköping belönas med Ickevåldsfondens pris 2008. Dess hälso- och fredsmetodik skapar lugn och ro och motverkar aggressivitet och våld på förskolor och skolor.

Pionjär i Norrköping med Drömmen om det goda är Ann-Kristin Källström Sundgren, chef i Sydvästen och rektor för förskolorna Armbandet och Kättsätter, där metoderna har tillämpats sedan 2001.

Metoderna har beforskats både i Sverige och Norge. Forskningen visar att Drömmen om det goda-metoderna främjar ett icke-våldsbenäget beteende och ger ökad förmåga att reagera med lugn och icke-våld på provocerande situationer, en ökad empati och en utvecklad gruppharmoni med mindre aggressioner. Preliminära resultat från svenska studier på högstadieelever visar bland annat på effekter som förbättrade relationer till kamrater, tendens till förbättrad självbild, lägre psykisk ohälsa, och stress samt minskning av emotionella problem, förbättrad trivsel i skola. Lärarna upplever att eleverna får en bättre koncentration och blir mer fokuserade på skolarbetet.

I dag har metoderna spritts till många kommuner i Sverige. Flera förskolor och grundskolor i Norrköping går före, framför allt i Sydvästen och Östantill. Norrköpings utbildningsförvaltning ställer sig bakom försöksverksamheten för att utreda möjligheten att anamma metoderna i storstadsregionens alla skolor.
Artikel i DN: Ickevåldspris till "lugn och ro"-metod