Genuspriset 2009

http://www.jamstallt.se/docs/Dansen%20en%20mojlighet%20artikel.pdf


I januari 2009 fick vi ett pris för Genomtänkt genustänk. En del av motiveringen till priset lyder såhär:

Dessa förskolor närmar sig ett svårt och laddat område där man ofta möter på stopp i arbetet med jämställdhet och genus; att ge pojkar tillgång till attribut som traditionellt ansetts feminina. Dansen som en möjlighet att få prova nya roller och uttrycksätt. Förskolorna Armbandet och Kättsätter har introducerat termerna förare och följare i pardansen. Alla barn kan vara både det ena och det andra, oberoende av kön.