Comenius

Comenius är en del av Programmet för livslångt lärande. Projekt som stöds av Comenius ska bidra till ökad kvalitet i undervisningen, bättre språkkunskaper och stärka den europeiska dimensionen. Detta är ett tvåårigt samarbetsprojekt som finansieras via EU.Vårt gemensamma projekt kallas ”Mini magic steps”. Vi tror att de små magiska stegen vill utvecklas till stora magiska steg för barns utveckling och lärande. Genom det här projektet kommer barnen att dela kulturella värden. Vi kommer att visa upp och få ta del av olika livsstilar och traditioner, kulturella kännetecken genom att visa upp folkdans, danslekar, traditionella barnvisor, spela traditionella instrument samt ordna folkdräktsparad. Vi kommer också att tillsammans skapa ett lapptäcke. Vi utgår från vårt uppdrag i läroplanen men vidgar språk och kommunikationen genom samarbetet med sju länder inom EU. Genom detta projekt ges större möjlighet för utveckling och lärande fysiskt, socialt och emotionellt.

Deltagande länder är Turkiet (koordinator för projektet) England, Lettland, Ungern, Litauen, Bulgarien, Rumänien och Sverige.Målet med projektet är att skapa samarbete mellan lärare och barn i partnerskolorna och dela social erfarenhet, kultur samt läroplaner. Vi vill eliminera fördomar länder i mellan genom detta utbyte. Vi vill utveckla kvalitén i utbildningssystemet samt lära oss att nyttja den moderna tekniken. Genom detta kulturutbyte och eliminering av fördomar kan vi tillsammans med vår partners och våra olika erfarenheter bygga broar mellan olika kulturer.