Framgångsrikt ledarskap inom samhällsentreprenöriell verksamhet

Ingela Bäckström är universitetslektor och docent på Mittuniversitetet. I sin forskning intresserar hon sig för hur ledare och organisationer kan arbeta för att skapa nöjda kunder, välmående medarbetare och lönsamhet d.v.s. vilka arbetssätt, beteenden och metoder som skapar detta. Fokus är på relationen mellan kvalitetsledning och hållbar hälsa. Andra områden som hon forskar på och intresserar sig för är Kvalitetskultur, Lean, processer, Styrkebaserat Ledarskap och Appreciative Inquiry.

I sin forskning har Bäckström bland annat studerat ledarskapet på förskolorna Armbandet och Kättsätter. Denna forskning kan du ta del av här, i kapitel 11 Framgångsrikt ledarskap inom samhällsentreprenöriell verksamhet, ur antologin Samhällsentreprenörskap: Samverkande för lokal utveckling.