Kvalitetsrapport 2019

Uppdragsplanen innehåller utbildningsnämndens prioriterade mål för 2019 för nämndens ansvarsområden som alla syftar till att öka kunskapsresultaten och likvärdigheten.
Uppdragsplanen fokuserar på följande tre områden:

  • KUNSKAP 
  • TRYGGHET 
  • LEDARSKAP


Utöver dessa kommer utbildningskontoret också att följa kvaliteten inom området:

  • STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING


Kvalitetsrapporten beskriver förskolans utveckling under verksamhetsåret 2018/2019 i förhållande till de nationella målen och prioriterade områden i uppdragsplanen. Rapporten ger vidare förskolans syn på och analys av föregående verksamhetsår samt prioriterade målområden och förväntad utveckling för ökad likvärdighet och högre måluppfyllelse nästkommande år.


Läs Armbandet och Kättsätters kvalitetsrapport 2019

Barnråd 2019

Den 25 april 2019 träffades Armbandets och Kättsätters fyraåringar på ett barnråd för att planera inför kommande läsårs tema. 


EU-projektsmöte i Thessaloniki i april 2019

I april 2019 var vi i Thessaloniki i Grekland i vårt EU-projekt med fokus på barns hälsa och välmående. Vi träffade våra kollegor från Grekland, Italien och Portugal. Alla länder hade intervjuat barn och vårdnadshavare kring vad välmående är för dem och vi visade resultaten för varandra och analyserade dem gemensamt. Följande korta sammanfattning ger en inblick i hur diskussionerna gick:
"What is well-being for you?" is an important issue to reflect on, both for children and adults. This question encourages a contemplative approach and highlights what's healthy and salutogenic. The dedication and involvement to this issue has been widespread, both among children, parents and teachers at our preschools. 
The results between children and parents have been similar to each other, and also the results between the different countries. Good relationships are important for all people's well-being. Well-being is associated with good health, that is, having the opportunity to move and exercise, and not being sick, injured or in pain. We can also see that many of the answers can be related to The UN Convention on the Rights of the Child - for example a sense of security, love, influence, sufficient food, a home, free-time, recreational activities and the chance to play, rest and attend school. This is consistent between all the countries.

Här kan du ta del av Armbandet och Kättsätters presentationer:


De andra ländernas presentationer finns på projektets hemsida

Vi fick också besöka 2nd Experimental Kindergarten School of Thessaloniki där vi fick delta i en undervisningsstund om segling, där en av barnens pappa höll i aktiviteten. Därefter fick vi delta på en idrottslektion där vi fick vara med i en rörelsesaga tillsammans med barnen som skulle främja såväl motorisk som språklig utveckling. Därefter fick vi en kort föreläsning om innehållet i undervisningen, hur det kopplas till välmående samt diskuterade hur vi ska gå vidare i projektet. 
Det var ett mycket intressant och givande möte, och nästa gång kommer vi fokusera på kreativitetens betydelse för hälsa och välmående. Vi träffas igen i november 2019 i Portugal.

EU-projektsmöte i Reggio Emilia i mars 2019

Den mars 2019 fortsatte vårt utbytesprojekt kring internationalisering och mångfald tillsammans med Tyskland, Italien och Grekland. Denna gång besökte vi Reggio Emilia där vi fick vara med om många lärorika upplevelser och ta del av spännande miljöer och möten. Vi besökte bland annat förskolan Campi Soncini som har tre klasser - en för 3-åringar, en för 4-åringar och en för 5-åringar. Vi fick också bekanta oss med deras "cultural mediation service" som hjälper nyanlända familjer med kontakten med exempelvis skola, sjukvård, socialtjänst o.s.v. Vi besökte också en utställning på Loris Malaguzzis internationella center och fick en guidad tur på Remida Creative Recycling Center, som är en plats där förskolor och skolor kan hämta material gratis som annars skulle slängas. Allting var mycket givande och vi känner oss fulla av intryck och inspiration!

Varje land presenterade också hur vi har arbetat i projektet sedan förra gången. Armbandet och Kättsätters presentation kan ni se här:


Till nästa gång kommer vi att genomföra en gemensam undervisningsaktivitet tillsammans med barnen, med fokus på just internationalisering och mångfald. Inledningsvis kommer vi att introducera sången "Huvud, axlar, knä och tå" med barnen varpå varje land kommer dela med sig av en inspelning samt låttext på respektive språk. Därefter kommer vi fortsätta genom att fördjupa oss i "Sagan om den fula ankungen" och även där ta del av sagan på de olika språken. Slutligen kommer varje land att dela med sig av en traditionell och klassisk saga eller berättelse med ursprung i det egna landet. Detta kommer bli en mycket spännande och lärorik fortsättning på vårt projekt, med förhoppning om en rik språk- och sagoskatt att kunna tillvarata i undervisningen med barnen.


Nästa möte är hos oss i Sverige den 1-3 oktober 2019! Vi börjar redan nu att planera och organisera inför våra partnerländers besök i våra förskolor. Vi ser mycket fram emot detta!

Enkät för vårdnadshavare 2019

Vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete är ett verktyg för att, med en tydlig riktning, nå de nationella målen och kommunens lokala mål. Det syftar till att höja kvaliteten så att våra barn och elever inhämtar och utvecklar goda kunskaper och förmågor. Genom att arbeta systematiskt skapar vi våra resultat istället för att vi väntar och ser vad det blir. All verksamhet, alla medarbetare ska vara delaktiga i att utveckla sitt eget arbete mot högre måluppfyllelse. Framgångsfaktorer för att få effekt av ett systematiskt kvalitetsarbete är bland annat en tydlig vision och verksamhetsidé, ett gemensamt uppdrag och ett gemensamt mål, långsiktighet och uthållighet, transparens samt god dialog.

Klicka på länkarna nedan för att se resultatet av 2019 års enkät för vårdnadshavare.